ניווט בשעת סערה: התמודדות עם משברים ושינויים


ניווט בשעת סערה: התמודדות עם משברים ושינויים

רובנו פועלים ביום-יום מתוך הרגלים ושגרה, שמעניקים לנו תחושת שליטה וודאות. במצבים של שינויים בלתי צפויים, אנו חשים חוסר שליטה, בלבול וחוסר ודאות שמגבירים את הלחץ והחרדה. להתמודדותו של איש החינוך עם מצבי שינוי ישנה השפעה קריטית על רווחתו הנפשית ותפקודו, ובהתאם לכך על תפקודם של התלמידים מולם הוא פועל.


מטרת ההרצאה היא להקנות כלים מעשיים להתמודדות עם שינויים ולחשוף את עשרת הדיברות להתגברות על משבר נפשי בעקבות השינוי.

בין נושאי ההרצאה: משמעות השינוי ומרחב השינוי, מדוע שינוי יוצר לחץ ובהלה?, כיצד הלחץ משפיע עלינו ועל תלמידנו?, כלים פרקטיים להתמודדות אפקטיבית עם שינוי, עשרת הדיברות להתגברות על משבר נפשי בעקבות השינוי