שפת השינוי: כלי להגברת מוטיבציה לשינוי


שפת השינוי: כלי להגברת מוטיבציה לשינוי

שינויים הם חלק בלתי נפרד מחיינו. כשאנו נתקלים בשינוי, באופן בלתי מודע אנו שואלים את עצמנו "האם יש לי את המשאבים הנדרשים על מנת להתמודד עם השינוי?". במידה והתשובה היא "כן", תגובתנו לשינוי תהיה חיובית, במידה והתשובה היא "לא" נחווה לחץ וננסה להתנגד לשינוי. מילר ורולניק (2009) טוענים שכאשר אנו עומדים לקראת שינוי מתעוררת בנו תחושת אמביוולנטיות- אנו רוצים להשתנות ובה בעת לא רוצים להשתנות. אמביוולנטיות זו עשויה להוות סוגיית מפתח שיש לפתור כדי שהשינוי יוכל להתחולל.


מטרת ההרצאה היא לחשוף בפני המשתתפים את שפת השינוי ככלי להגברת מוטיבציה לשינוי.

בין נושאי ההרצאה: השפעת הדיאלוג הפנימי והחיצוני על תפיסות האדם ועל התנהגותו בפועל, מהי שפת השינוי וחשיבותה ביצירת מוטיבציה, הסבר על ארבעת מרכיבי שפת השינוי, הקניית כלים פרקטיים להפקת שפת שינוי.


לפרטים נוספים והזמנת הרצאה לחצו כאן