ייעוץ ופיתוח מנהלים


ייעוץ ופיתוח מנהלים

השכלה וחינוך הן סוגיות מרכזיות וחשובות בהתפתחותה של כל חברה מודרנית. חשיבות רבה נודעת ללימוד, חינוך והשכלה בעולם בכלל ובישראל בפרט. ההשקעה בהון האנושי הינה השקעה מרכזית בקביעת תוואי הצמיחה של כל מדינה לדורות.

תפקידם של ארגונים חינוכיים מתרכז בחינוך ובלמידה, ולמנהלי הארגונים תפקיד בעל חשיבות רבה בהגשמת מטרות אלה.

בהיותו מנהיג הארגון, על המנהל לראות את המערכת על מגוון ממדיה ותחומיה, וליצור ביניהם חיבורים הדוקים למען הצלחתם של הן של העובדים בארגון והן של התלמידים ו/או החניכים. בכדי לעמוד במשימה מורכבת זו, המנהל נדרש לפעול ב 3 אפיקים במקביל:

  • ניהול עצמי
  • ניהול משימות
  • ניהול הצוות

תהליך הייעוץ ופיתוח המנהלים בגשׁן עוסק בפיתוח מיומנויות הניהול ב 3 אפיקים אלה בכדי להעצים את המנהלים ולהגביר את יכולתם להוביל את הארגון להצלחה.

בתיאום עם הלקוח, תהליך הייעוץ יכלול את השירותים הבאים:

  • אבחון ארגוני (כולל תצפיות, ראיונות, שאלונים, סדנת תפיסת תפקיד)
  • יעוץ אישי, הכולל OJT (On the Job Training)
  • סדנאות ותהליכים קבוצתיים
  • אימון קבוצתי
  • הרצאות


לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר לחצו כאן