סדנאות


סדנאות

המפגש הקבוצתי הנו הזדמנות לחקירה בה פוגש המשתתף את עצמו כחלק מן הקבוצה, את קבוצת השווים הדומים לו ואת קבוצת השווים השונים ממנו. מפגש זה מאפשר חקירה עצמית ופריפריאלית בסביבה בטוחה ומקצועית, תוך הנחייה מאפשרת, מווסתת ומאזנת.

באמצעות העבודה בקבוצה נוצרת פלטפורמה בטוחה לעיבוד התחושות מהשטח, לימוד מיומנויות ותרגולן באופן חוויתי, ורכישת כלים לשיפור מיומנויות אישיות ובינאישיות תוך העצמת המשתתפים. הפגישות הקבוצתיות משקפות ברמת המיקרו את ההתמודדות האישית של המשתתף עם עצמו ועם הסביבה בה הוא פועל.

הסדנאות המוצעות מתקיימות בפורמט חצי מובנה, המשלב תוכן ותהליך, קרי, לצד התיאוריות והתכנים יתקיים דיון פורה על בסיס התייחסותם האישית של המשתתפים והדוגמאות האקוטיות שיבחרו להעלות מהתמודדותם האישית והמקצועית. למעשה הסדנאות בנויות באופן כזה המאפשר שיח עמיתים פתוח, פורה ומפרה בד בבד להקניית כלים פרקטיים.

הסדנאות הינן חווייתיות ומלוות בהתנסויות, סימולציות ודיונים הרלוונטיים לחיי היומיום של המשתתפים.

הסדנאות החד יומיות והסדנאות התהליכיות נתפרות על מי מידותיו המדויקות של הלקוח ולאחר איתור צרכים המתקיים מולו.

בגשן גישה לחינוך אנו פועלים מול בתי ספר, גננות וסייעות, פנימיות וכפרי נוער, תנועות נוער, רשויות וקהילה, מורות חיילות, מדריכי נוער, אנשי חינוך במשרד החינוך ומנהל חברה ונוער ועוד.


לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר לחצו כאן